besittelse

Besittelse, det å ha det faktiske herredømme over en ting.

Faktaboks

uttale:
besˈittelse

Fortolkninger av begrepet

Dersom rådighetsforholdet har en viss fasthet, taler man om besittelse, men i dette uttrykk ligger ikke uttalt noe om forholdets berettigelse (man taler derfor om tyvens besittelse av de stjålne ting likså vel som om en eiers besittelse av sine ting). Besittelsesbegrepet har vært sterkt omtvistet i rettslitteraturen. I dag er det alminnelig erkjent at innholdet av besittelse må bestemmes i forhold til den enkelte rettsregel som tillegger besittelsen betydning.

Man sondrer mellom tingsbesittelse, det alminnelige herredømme over en ting, som vanligvis tilkommer en eier, og rettighetsbesittelse, hvor det bare foreligger en begrenset rådighet over tingen (f.eks. utøvelse av en hogstrett). Besittelse i eget navn, hvor besitteren fremtrer som eier (uten hensyn til om han virkelig er det); besittelse i fremmed navn, hvor man besitter tingen for en annen (lån, leie, funn av hittegods). Umiddelbar (fysisk) besittelse er det direkte herredømme over tingen i eget eller fremmed navn; middelbar (juridisk) besittelse er besittelse formidlet gjennom en annen (f.eks. gjennom en låntager, leietager).

Blant besittelsens rettsvirkninger etter norsk rett kan nevnes: Besitteren har strafferettslig vern mot andres inngrep i besittelsen, er berettiget til nødverge og har i enkelte tilfeller rett til tingens avkastning. Videre er besittelse et vilkår for hevd, okkupasjon og tilbakeholdsrett, og skal avtale om pant i løsøre få rettsvern, må besittelsen fratas eieren (pantsetteren). For sondringen mellom tyveri og underslag er besittelse avgjørende. Tyven tilegner seg ting som en annen besitter; har gjerningsmannen selv besittelsen, taler vi om underslag.

Forskjellig fra besittelse er ihendehavelse, hvor det foreligger en adgang til faktisk rådighet over tingen, men hvor denne foregår under slike omstendigheter at den virkelige besitters herredømme ikke bortfaller. Den ansattes tilegnelse av arbeidsgiverens ting vil således måtte bedømmes som tyveri, men er det en overordnet, vil forholdet bli oppfattet som underslag.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg