Håndgivelse, rettslig bindende tilbud om å ville selge en ting til en bestemt pris innen en fastsatt tidsfrist. Det er da vanlig å si at tingen er gitt «på hånden». Håndgivelse brukes fortrinnsvis når det gjelder fast eiendom. Avtale kommer i stand når tilbudet aksepteres innen fristens utløp.