Sosiolingvistikk

Sosiolingvistikk er den delen av språkvitenskapen som beskjeftiger seg med forholdet mellom språket og samfunnet, det vil si studiet av språket som sosialt fenomen. Sosiolingvistikk har dermed nær tilknytning til samfunnsvitenskaper som sosiologi, antropologi, etnografi og sosialpsykologi, og omfatter blant annet studiet av flerspråklighet, språkendring, språkplanlegging og språkdød. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Guri Bordal

Universitetet i Oslo

Redaktør

Anne Eilertsen

Inneholder 1 kategorier:

  1. Slang og banning

Inneholder 31 artikler: