Språkvitenskapens fagdisipliner

Vi trenger ny fagansvarlig for

Språkvitenskapens fagdisipliner

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Anne Eilertsen

Inneholder 14 kategorier:

 1. Fonetikk
 2. Grammatikk
 3. Oversetting og tolking
 4. Pragmatikk
 5. Psykolingvistikk
 6. Retorikk
 7. Samtaleanalyse
 8. Semantikk
 9. Sosiolingvistikk
 10. Språkhistorie
 11. Språkteknologi og -metodologi
 12. Språktilegnelse
 13. Språktypologi
 14. Språkvitenskapens grunnbegreper