Hoff, hoffstat, fellesbetegnelse for de høyere embetsmenn som statssjefen i et monarki omgir seg med for å ha dem til sin personlige oppvartning.

Hoffets størrelse og betydning har vært høyst ulik gjennom tidene. Enevoldskongenes hoff kunne øve stor innflytelse både personlig og politisk. I konstitusjonelle monarkier er det forutsetningen at hoffet ikke skal ha noen politisk innflytelse. Grunnlovens § 62 slår fast at hoffets betjenter og pensjonister ikke kan velges til stortingsrepresentanter. For øvrig bestemmer § 24 at kongen etter eget forgodtbefinnende velger og avskjediger sin hoffstat og sine betjenter, men etter § 75 er det Stortinget som bestemmer hvor mye det årlig skal utbetales kongen til hans hoffstat.

Det norske hoff er lite. I andre land kan hoffet omfatte svært mange personer. Dette gjelder tradisjonelt i Storbritannia, men til dels også i Spania og Sverige. I Danmark utnevnes fremdeles honorære kammerherrer og hoffjegermestere, som av og til tjenestegjør ved hoffet.

Det norske hoff ledes av hoffsjefen. Andre titler ved hoffet er overhoffmesterinne, kabinettssekretær og hoffmarskalk. Tidligere konger (før 1905) utnevnte også kabinettskammerherrer, kammerherrer, kammerjunkere, hoffjegermester, hoffstallmester, hoffpredikant og livmedikus, som alle var medlemmer av hoffet.

Med hensyn til rangen ved hoffet gjelder hoffrangreglementet, fastsatt ved hoffresolusjon av 29. januar 1906 med senere endringer. Stortingets president, statsministeren, høyesterettsjustitiarius og utenriksministeren med ektefeller har rang og sete etter kongehuset og fremmede kongelige eller fyrstelige personer. Etter disse følger fremmede staters ambassadører, statsrådene, Lagtingets og Odelstingets presidenter med ektefeller. Den øvrige rang ved hoffet følger den militære rangordning.

Til hoffet er det også knyttet en sivil stab, som ikke omfattes av hoffrangreglementet.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.