Villa på St. hanshaugen i Oslo

En villa ved St. Hanshaugen i Oslo, tegnet av Paul Due og Bernhard Steckmest i 1887 for bryggerieier Ellef Ringnes. Stiluttrykket er en eklektisk historisme med elementer både av nyrenessanse og nygotikk.

Av /KF-arkiv ※.

Historisme er et begrep som beskriver en periode i arkitekturhistorien i Norge fra rundt 1850 til cirka 1910. Historismen kjennetegnes ved at historiske stilarter ble brukt som inspirasjonskilder og delvis kopiert til datidenes bygninger.

Faktaboks

Uttale
historˈisme

Inspirasjonskildene var klassiske stilepoker som gotikken, renessansen og barokken, som da kom igjen som nygotikk, nyrenessanse og nybarokk. Epoken har hatt stor innflytelse i store deler av Europa.

Inspirasjonskildene kunne også kombineres, og det utviklet seg en form for eklektisisme hvor ulike stiluttrykk ble kombinert. Konstruksjon og funksjon var utgangspunktet, mens fasadens uttrykk og stil fikk en symbolsk verdi.

Begrepet «historisme» kom først i bruk i andre halvdel av 1900-tallet.

Europa

Operaen i Paris

Historismen mot slutten av 1800-tallet var en videreutvikling av den nygotiske arkitekturen, blant annet Jean Louis Charles Garniers nybarokke operabygning i Paris (1861–1874).

Av .

I England startet nygotikken allerede under romantikken på slutten av 1700-tallet. Nygotikken blomstret i England, men i Frankrike fikk den aldri ordentlig fotfeste. I Frankrike var det empiren og barokken som ble de viktigste inspirasjonskildene, og særlig nybarokken ble en dominerende inspirasjonskilde. Louvres nye fløy (1852–1857) og Operaen i Paris ble inspirasjonskilder for mange monumentalbygninger, ikke bare i Frankrike, men i hele Europa.

Historismen bar preg av en begeistring for historieforskningens fremskritt og teknologiske nyvinninger. På 1800-tallet ble de fleste norske arkitekter utdannet i utlandet, særlig i Tyskland. Reiser og studieopphold i utlandet preget arkitekturen som ble reist i perioden. Bruk av stål, armert betong og andre tekniske nyvinninger ga arkitektene mulighet til stor fleksibilitet når det gjaldt planløsning og arealutnyttelse. Arkitekter og ingeniører arbeidet tett sammen, og Den Norske Ingeniør- og arkitektforening ble grunnlagt i denne perioden.

På 1800-tallet var det særlig fokus på stilhistorie og oppmålinger av bygninger fra antikken og middelalderen. Gottfried Semper, som var professor ved høyskolen i Zurich hvor mange norske arkitekter ble utdannet, sa: «Det å bekle og maskere er så gammelt som selve den menneskelige sivilisasjon.» Stilidéer som oppsto på arkitekthøyskolene, ble selvsagt dominerende i perioden.

Monumental- og kirkebygninger

Historisme (Jakob kirke, Oslo)

Historisme. Den nygotiske Sagene kirke ved Gråbeinsletta i Oslo. Den ble tegnet av Christian Fürst og ble oppført 1888–1891.

Av /KF-arkiv ※.
Norges georgrafiske oppmåling
Arkitekt Wilhelm von Hanno sitt fasadeoppriss av Norges geografiske oppmåling i St. Olavs gate 32 i Oslo
Av .
Lisens: CC BY 4.0

Mange av monumentalbygningene i Norge er gode representanter for historismen. Nationaltheatret og Nasjonalgalleriet er begge en del av historismen, men med ulikt stiluttrykk. Nyrenessanse og nybarokk var ofte brukt på offentlige bygninger, men kirker som ble reist i perioden, kunne ofte få et nygotisk uttrykk. Dette gjaldt kirkebygninger i både mur og tre. Konstruksjonselementene er ofte synlige, for eksempel er etasjebåndene ofte tydeliggjort med en kontrastfarge.

Johanneskirken i Bergen og Sagene kirke er begge teglsteinskirker med et nygotisk stiluttrykk, men med ulik form og ulike proporsjoner. Arkitekten Wilhelm von Hanno arbeidet med flere monumental- og kirkerbygninger i perioden og var en viktig arkitekt for epoken.

Boliger

Villa Breidablikk
Villa Breidablikk i Stavanger, tegnet av arkitekt Henrik Nilsen, som privatvilla i 1881
Av .
Lisens: CC BY SA 3.0

Det er ikke bare monumentalbygningene som er preget av historismen, men også boligarkitekturen. I Oslo, som da het Christiania, var det stor byggevirksomhet for å løse boligbehovet for den økende befolkningen. Svært mange av boligene på Grünerløkka, Majorstua og Frogner ble reist i denne perioden. Fasadens oppbygning og grunnplan er relativt lik, men leilighetenes størrelse varierer. Fasadens rytmiske oppbygging er ofte den samme, vanligvis uten sentralmotiv og gesimsbånd mellom etasjene. Vindusrekkene har etasjevis ulik dekor, og ofte er det en egen markering av etasjen på gateplan. Slike murgårder finner vi også andre steder i landet, men de er i dag dominerende i Oslos bybilde og går ofte under betegnelsen «1890-gårdene».

Mange nye villaer ble også reist i perioden. Den verdenskjente fiolinisten Ole Bulls villa Lysøen utenfor Bergen blir sett på som et av den norske historismens hovedverk. Bygningen bærer preg av Ole Bulls mange reiser. Den er preget av arabisk-maurisk stil og har en russisk løkkuppel. Arkitekten, Fritz von der Lippe, reiste mange bygninger som faller inn under historismen. Villa Lysøen representerer en svært personlig stil og er ikke spesielt representativ for de mer vanlige villaene som ble reist i samme periode.

Stiluttrykket til trevillaene varierte gjennom perioden. Mange villaer ble bygget med en innebygget altan eller veranda, og gavlens konstruktive deler ble ofte fremhevet. I starten av perioden var klassismens slake vinkel dominerende, før den utviklet seg til svært spisse vinkler i 1880-årene. Villaene ble bygget med både bad og WC. Dette gjaldt ikke arbeiderboligene. Villa Breidablikk i Stavanger, tegnet av arkitekt Henrik Nilsen, er også et godt eksempel fra perioden. Fasaden er preget av den allerede etablerte sveitserstilen, men med innslag av romanske og gotiske former og uttrykk.

Turisthoteller og jernbanestasjoner

Mange turisthoteller og jernbanestasjoner som ble reist i perioden, representerer også historismen. Flere av disse bygningene hentet inspirasjon fra utlandet, men gjerne med en norsk vri. I perioden var det fire jernbanearkitekter i Norge som alle var utdannet i Tyskland. Turisthoteller og jernbanestasjoner var helt nye bygningsformer for arkitekter i Norge.

Kritikk

Perioden har av sine kritikere blitt kalt for «stilforvirring», eller «redselsperioden» som den kunne kalles av funksjonalismens tilhengere. Ønsket om en ny form for arkitektur kom tydelig frem, og det var ikke lenger ønskelig å se tilbake til de gamle stilene. Begrepet «historisme» ble først tatt i bruk i Norge i 1950-årene. I Tyskland kalles perioden for Eklektizismus eller Historimus.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (6)

skrev Mats Linder

Artikkelen er i feil kategori.

svarte Per Rygh

Hvor synes du den bør ligge?

svarte Mats Linder

Da det er en overgripende kunsthistorisk artikkel og ikke spesifikt for arkitektur bør den være i denne kategorien: https://snl.no/.taxonomy/3939

svarte Per Rygh

Skal vurdere det!

skrev Jon Gunnar Arntzen

Historismen var ikke noe eksklusivt norsk fenomen, slik ingressen dessverre gir inntrykk av. Disse tankene var populære over hele Europa på 1800-tallet, selv om de lokalt har fått andre navn.

svarte Bjørg Agasøster

Takk for kommentar! Leser du hele artikkelen beskrives det hvordan dette ikke er et eksklusivt norsk fenomen, men om det kan tolkes slik i ingressen skal jeg se over og gjøre det tydeligere.

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg