Knot, (eg. 'pynte med utskjæring på treverk'), tilgjort, unaturlig språk i skrift eller tale.