Prosodiske elementer er fenomener i talen som ikke er knyttet til det enkelte fonem, men til større enheter. I norsk kan dette for eksempel være trykk eller tonelag.