Tonefallet eller tonekurven er det samme som intonasjonen i ord eller setning, både den som er særegen for setningstypen og den talende, og for en dialekt eller et språk.