Hedmark

Faktaboks

Landareal
26 086 km²
Innbyggertall
197 406
Administrasjonssenter
Hamar
Innbyggernavn
hedmarking
Målform
nøytral
Kommunenummer
34 (fra 01.01.2020, tidligere 04)
Høyeste fjell
Rondslottet (2178 moh.)

Hedmark. Femundsmarka nasjonalpark ligger delvis i Hedmark, delvis i Sør-Trøndelag. Området er gjennomskåret av flere vassdrag. Her sees Krokåthåen, en elveutvidelse i Grøtåvassdraget. I bakgrunnen fjellet Kratlvola, helt nordøst i Hedmark. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.
Lisens: Gjengitt med tillatelse
Fra Ringsaker.
.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Hedmark er et norsk fylke som utgjør nordøstre del av Østlandet, mellom Trøndelag i nord og Akershus i sør og med grense mot Dalarna og Värmland i Sverige i øst og Oppland i vest. Hedmark er ved siden av Oppland Norges eneste innlandsfylke. Hedmark svarer til det tidligere Hedemarkens Amt, som ble omdøpt til Hedmark fylke i 1919.

Fra 1. januar 2020 blir Hedmark slått sammen med Oppland til Innlandet fylke.

En stor del, cirka 68 prosent, av fylkets areal har avløp til Glommavassdraget. Det meste av Trysil/Engerdal har avløp til Sverige, først og fremst via Trysilelva (om lag 18 prosent av fylkets areal) og Ljøra. Også enkelte mindre områder langs grensen lenger sør, for eksempel Vrangselva i Eidskog, har avløp til Sverige. Endelig har to prosent av fylkets areal i Kvikne i Tynset kommune helt i nordvest avløp nordover til Orkla i Trøndelag.

Hedmark deles tradisjonelt i tre hovedområder:

  1. Hedmarken, som er flatbygdene på østsiden av Mjøsa
  2. Østerdalen, som er Glommas dalføre med sidedaler nord for Elverum
  3. Glåmdalen, som består av Solør, Odal og Vinger og utgjør Glommas dalføre med sidedaler sør for Elverum

Til Østerdalen hører også Trysil og Engerdal i øst mot svenskegrensen, og til Glåmdalen Eidskog helt sørøst i fylket.

Av arealet i Hedmark ligger 16,3 prosent under 300 meter over havet, 29,3 prosent mellom 300 og 600 meter over havet, 34,3 prosent mellom 600 og 900 meter over havet og 20,1 prosent høyere enn 900 meter over havet. Vann utgjør totalt bare 4,6 prosent av arealet, til tross for at cirka 215 kvadratkilometer av Mjøsa og 180 kvadratkilometer av Femunden ligger i fylket. Av østlandsfylkene har bare Vestfold en lavere andel vannareal. Ti prosent av totalarealet er vernet etter naturvernloven, mot 15 prosent for hele landet.

I fylket ligger fem nasjonalparker:

Samferdsel

Arealstatistikk for Hedmark.
Kartverket..
Lisens: NLOD

Hedmark har noen av landets eldste jernbaner. Banen fra Hamar over Elverum til Grundset ble åpnet i 1862. Den ble forlenget etappevis opp Østerdalen og over Røros til Trondheim, dit den nådde i 1877. Først i 1880, da strekningen Eidsvoll–Hamar ble fullført, fikk man imidlertid sammenhengende forbindelse mellom Kristiania og Trondheim. Foruten forbindelsen mellom de to landsdelene var det behovet for transport av tømmer og skogsprodukter som lå bak byggingen av banen. Strekningen Eidsvoll–Hamar ble forlenget til Tretten i Gudbrandsdalen i 1894. Strekningen LillestrømKongsvinger ble fullført i 1862. Tre år senere ble banen åpnet til Charlottenberg, og ble således vår første mellomriksbane (OsloStockholm). Solørbanen (Kongsvinger–Elverum) ble åpnet i 1910. Her ble persontrafikken avviklet i 1994. Av fylkets jernbanestrekninger er Kongsvingerbanen og Dovrebanen elektrifisert.

Tre stamveger fører nord–sør gjennom fylket. Viktigst er Europavei 6 langs østsiden av Mjøsa og gjennom Hamar nordover til Moelv, der Mjøsbrua fører over til vestsiden og Oppland. På Kolomoen i Stange tar riksvei 3 av fra E6 og fører over til Elverum, videre nordover Østerdalen til Tynset og over Kvikne til Ulsberg i Trøndelag, der den igjen møter E6. Disse utgjør de to viktigste vegforbindelsene mellom Oslo og Trondheim. E6 fra Akershus grense til Moelv oppgraderes til motorvei med fire felt i løpet av 2020. Riksvei 2 fra Elverum sørover gjennom Solør til Kongsvinger og grensen ved Magnor er også klassifisert som stamveg. I tillegg fører fylkesvei 30 fra riksvei 3 i Koppang via Rendalen nordover til Tynset og Røros, og fylkesvei 26 helt øst i fylket fra svenskegrensen ved Lutnes i Trysil nordover gjennom Trysil og Engerdal til Os helt nord i fylket. En parsell av E16 mellom Bergen og Gävle krysser Hedmark øst-vest gjennom Sør-Odal og Kongsvinger kommuner.

Av andre viktige øst–vest-forbindelser merkes to som fører vestover fra Østerdalen til Gudbrandsdalen, fylkesvei 29 AlvdalFolldalHjerkinn og fylkesvei 219/fylkesvei 27 AtnaRingebu. Fra Glommas dalføre og vestover fører noe lenger sør blant annet riksvei 25 fra Elverum til Hamar og fylkesvei 24 fra Skarnes til Stange. Riksvei 25 fører også videre østover fra Elverum til Trysil og svenskegrensen. Denne ble bygd som erstatning for en planlagt jernbane Elverum–Trysil. I alt fører åtte riks- og fylkesveger over svenskegrensen fra Hedmark. Hedmark har i alt 6600 kilometer offentlig veg. Av landets fylker er det bare Nordland og Hordaland som har et større vegnett.

Innsjøfarten betydde tidligere mye på Mjøsa, særlig før jernbanen langs sjøen ble bygd. Etter at Mjøsbrua ble bygd i 1985, er det ikke regulær rutetrafikk med båt på Mjøsa utover turisttrafikken med Skibladner i sommersesongen. På Femunden er det også rutetrafikk om sommeren. Tømmerfløtingen i Glommavassdraget opphørte i 1985.

Kart

Hedmark

Av /Store norske leksikon ※.
Lisens: Gjengitt med tillatelse

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg