Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

Folldal, kommune i Hedmark fylke, opprettet ved at Folldal sogn ble skilt ut fra Alvdal i 1914. Folldal er en fjellbygd som omfatter den øvre delen av Folldalen med sidedaler nordvest i fylket, vest for Alvdal og Tynset. I nordvest grenser kommunen til Sør-Trøndelag (Oppdal), i sørvest til Oppland (Dovre og Sel). Denne grensen går gjennom den nordøstlige delen av Rondane, og har vært omtvistet; fastlagt siste gang ved kongelig resolusjon i 1978.

av Lars Mæhlum/Kartgrunnlag: Kartverket.. CC BY 2.0

Berggrunnen i den sørvestlige delen (Rondane) er sparagmitt, mens man nord for Grimsdalen har fyllitt og jevnere fjellvidder. Fyllitten er noen steder gjennomtrengt av gabbro og granitt, som i nord danner topper som Høggia (1641 moh.). I dalsidene har man mektige sandavsetninger (f.eks. Grimsmoen) avsatt på bunnen av en bredemt sjø. I Rondane, på grensen til Dovre, ligger kommunens høyeste topp, Rondslottet (2178 moh.), som også er fylkets høyeste fjell. Ytterligere syv topper i Rondane innen kommunen er høyere enn 2000 m.

Folldal ble bosatt i første halvdel av 1600-tallet, men først da gruvedriften begynte i 1748, ble det bebyggelse av betydning. Hoveddalen har den vesentligste bosetningen i dag, og i tettstedet og administrasjonssenteret Folldal bor 34 % av kommunens befolkning (549 innb. 2012). Den øvrige bosetningen er til dels svært spredt, og har sitt grunnlag i jordbruket. Folketallet i Folldal har vært i tilbakegang siden 1970-årene.

Folldal Verk var den klart viktigste arbeidsplassen i Folldal frem til 1993 da driften opphørte; i perioden 1970–93 skjedde gruvedriften på Hjerkinn i nabokommunen Dovre. Driftsbygningene fra gruvedriften er delvis flyttet fra Hjerkinn til Folldal. Disse benyttes for ny industrivirksomhet med bl.a. Folldal Gjenvinning AS (gjenvinning av landbruksplast). I Folldal sentrum ligger en avdeling av Østlandsmeieriet.

Jordbruksarealet er vesentlig eng og beite, og hovedinntekten kommer fra husdyrhold. Rike fjellbeiter og gode seterbilveier gjør at seterbruket fortsatt er av betydning. Primærnæringene sysselsetter i alt 21 % av kommunens yrkestakere (2001). Turistnæringen betyr etter hvert atskillig, med turiststasjoner, gjestgiverier o.l. som utgangspunkt for fjellturer i Rondane og Dovrefjell.

Folldal er er en svært liten kraftkommune, med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 43 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er ett kraftverk i kommunen.

Fv. 29 går gjennom hoveddalen fra Alvdal til Hjerkinn. Fra administrasjonssenteret Folldal og sørover gjennom Nord-Atnedal går Fv. 27 til Atna, videre over Venabygdfjellet fra Enden til Ringebu.

Folldal hører til Innlandet politidistrikt, Nord-Østerdal tingrett og Eidsivating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Fjellregionen regionråd sammen med AlvdalHoltålenOsRendalenRørosTolga og Tynset.

Folldal kommune tilsvarer de to soknene Folldal og Øvre Folldal i Nord-Østerdal prosti (Hamar bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Folldal til Nordre Østerdalen fogderi i Hedemarkens amt.

For statistiske formål er Folldal kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 15 grunnkretser: Ryeng, Grimsbu, Brandsnes, Atnedal, Søndre Kirkekrets, Nordre Kirkekrets, Morkagrenda, Verket, Husom, Dalen østre, Dalen vestre, Slåen, Folldal Østfjell nord, Folldal Østfjell syd og Folldal sentrum.

Folldal Bygdetun ved Streitlien, et friluftsmuseum med dekorerte bygninger fra Folldal og Dovre, samlet av Tore Segelcke og Anton Raabe. Folldal Gruver, bergverksmuseum om Folldal Verks gamle virksomhet fra 1748 med gjenstander og utstyr. Folldal kirke, langkirke i tre, bygd 1882 i nygotisk stil.

Kommunevåpenet (godkjent 1988) har en skrått fremvoksende gull hakke mot en rød bakgrunn; symboliserer jordbruk og gruvedrift.

Navnet kommer av norrønt fold, 'slette, stille elv eller vannflate'.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.