Folldal

Faktaboks

Landareal
1 260 km²
Innbyggertall
1 577
Administrasjonssenter
Folldal
Fylke
Innlandet (fra 01.01.2020, tidligere Hedmark)
Innbyggernavn
folldøl
Målform
nøytral
Kommunenummer
3429 (fra 01.01.2020, tidligere 0439)
Høyeste fjell
Rondslottet (2178 moh.)

Kommunevåpen

Folldal. Krokhaug i Folldalen. Rondane i bakgrunnen. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.
Grimsdalen en dag i september
Grimsdalen en dag i september
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Artikkelstart

Folldal er en kommune i Innlandet fylke, opprettet ved at Folldal sokn ble skilt ut fra Alvdal i 1914. Folldal er en fjellbygd som omfatter den øvre delen av Folldalen med sidedaler, vest for Alvdal og Tynset. I nordvest grenser kommunen til Trøndelag (Oppdal), i sørvest til Dovre og Sel. Denne grensen går gjennom den nordøstlige delen av Rondane, og har vært omdiskutert. Den ble fastlagt siste gang ved kongelig resolusjon i 1978.

Natur

Plassering
Kartverket..

Berggrunnen i den sørvestlige delen (Rondane) består av sparagmitt, mens man nord for Grimsdalen har fyllitt og jevnere fjellvidder. Fyllitten er noen steder gjennomtrengt av gabbro og granitt, som i nord danner topper som Høg-Gia (1641 meter over havet). I dalsidene har man mektige sandavsetninger (som Grimsmoen) avsatt på bunnen av en bredemt sjø. I Rondane, på grensen til Dovre, ligger kommunens høyeste topp, Rondslottet (2178 meter over havet), som også er fylkets høyeste fjell. Ytterligere syv topper i kommunens andel av Rondane er høyere enn 2000 meter.

Befolkning og bosetning

Folldal ble bosatt i første halvdel av 1600-tallet, men først da gruvedriften begynte i 1748 ble det bebyggelse av betydning. Omkring gruvene til Folldal Verk, i lia på nordsiden av Folla, vokste tettstedet Folldal fram. Det meste av bebyggelsen i dag ligger i Nybyen, på det noe flatere partiet ned mot Folla og fylkesvei 29.

Folldal er kommunens administrasjonssentrum og eneste tettsted. Hoveddalen for øvrig har den vesentligste bosetningen i dag. Den øvrige bosetningen er til dels svært spredt, og har sitt grunnlag i jordbruket. Folketallet i Folldal har vært i tilbakegang siden 1970-årene. I tiårsperioden 2009–2019 gikk folketallet tilbake med 5,6 prosent.

Næringsliv

Folldal Verk var den klart viktigste arbeidsplassen i Folldal fram til 1993, da driften opphørte. I perioden 1970–1993 skjedde gruvedriften på Hjerkinn i nabokommunen Dovre. Driftsbygningene fra gruvedriften er delvis flyttet fra Hjerkinn til Folldal. Disse benyttes for ny industrivirksomhet med blant annet Norfolier GreenTec AS, som driver gjenvinning av landbruksplast. I Folldal sentrum ligger næringsmiddelbedriften Primar AS, som blant annet produserer bacalao.

Jordbruksarealet er vesentlig eng og beite, og hovedinntekten kommer fra husdyrhold. Rike fjellbeiter og gode seterbilveier gjør at seterbruket fortsatt er av betydning. 14 prosent av sysselsettingen i kommunen er innen jord- og skogbruk, ti prosent i industrien (2018). Turistnæringen betyr etter hvert atskillig, med turiststasjoner, gjestgiverier og lignende som utgangspunkt for fjellturer i Rondane og Dovrefjell.

Folldal er en svært liten kraftkommune, med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 60 gigawattimer (GWh) per 2020. Einunna er kommunenes eneste kraftverk.

Samferdsel

Fylkesvei 29 går gjennom hoveddalen fra Alvdal til Hjerkinn. Fra administrasjonssenteret Folldal og sørover gjennom Nord-Atnedal går fylkesvei 27 til Atna, videre over Venabygdsfjellet fra Enden til Ringebu.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Folldal hører til Innlandet politidistrikt, Østre Innlandet tingrett og Eidsivating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Fjellregionen regionråd sammen med Alvdal, Holtålen, Os, Rendalen, Røros, Tolga og Tynset.

Folldal kommune tilsvarer de to sokna Folldal og Øvre Folldal i Nord-Østerdal prosti (Hamar bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Folldal til Nordre Østerdalen fogderi i Hedemarkens amt.

Delområder og grunnkretser i Folldal

For statistiske formål er Folldal kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 15 grunnkretser: Ryeng, Grimsbu, Brandsnes, Atnedal, Søndre Kirkekrets, Nordre Kirkekrets, Morkagrenda, Verket, Husom, Dalen østre, Dalen vestre, Slåen, Folldal Østfjell nord, Folldal Østfjell syd og Folldal sentrum.

Historikk og kultur

Skråsjakttårnet og Folldal Verks øvrige driftsbygninger er freda som kulturminne.
Av /Riksantikvaren.
Lisens: CC BY NC ND 4.0

Folldal Bygdetun ligger ved Streitlien, og er et friluftsmuseum med dekorerte bygninger fra Folldal og Dovre, samlet av Tore Segelcke og Anton Raabe. Folldal Gruver er nå et bergverksmuseum om Folldal Verks gamle virksomhet fra 1748 med gjenstander og utstyr. Folldal kirke er en langkirke i tre, bygd i 1882 i nygotisk stil.

Kommunevåpenet

Kommunevåpenet ble godkjent i 1988 og har en skrått framvoksende gullfarget hakke mot en rød bakgrunn. Den symboliserer jordbruk og gruvedrift.

Kart

Folldal kommune

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg