Østre torg

av SNL. Begrenset gjenbruk

Domkirkeruinen fikk sitt vernebygg i 1998, tegnet av Kjell Lund.

av Lars Mæhlum. fri

Hamar, kommune i Hedmark fylke. Kommunen strekker seg i en spiss fra midt på østsiden av Mjøsa nordover til Hedmarksvidda. Kommunen grenser til Ringsaker i vest, Åmot i nordøst, Løten i øst og Stange i sør. Kommunens nåværende grenser er fra 1992, da Vang kommune ble innlemmet.

Berggrunnen består i den sørlige delen av kalkstein og kalkholdig skifer (kambrosilur), med et fruktbart sletteland som er lett å dyrke. Fra Mjøsa stiger landet slakt mot øst og nord. I Vangsåsen når gardsbebyggelsen opp i 500 moh. Hamar strekker seg videre nordover gjennom et myrlendt landskap med skogkledde åser opp til Raufjellet (919 moh.). Her er berggrunnen sparagmitt. Sør i kommunen ligger Åkersvika naturreservat; vernet på grunn av sin betydning for fuglelivet.

Bosetningen er sterkt konsentrert til Hamar tettsted, som har 83 prosent av kommunens befolkning. Forretnings- og administrasjonssenteret ligger på det eldste byområdet fra jernbanestasjonen til Stortorget. Sentrum er delvis fornyet, men har fremdeles en blandet bebyggelse med innslag av lave murhus. Til Hamar tettsted hører også tettbygde områder i nabokommunene Ringsaker og Stange. Av tettstedets totale befolkning på 27 665 (2018) er 1915 bosatt i Ringsaker og 106 i Stange.

Mindre tettsteder er Ingeberg (798 innbyggere) og Blæstadgrenda (412 innbyggere). Utenom tettstedene er områdene i nedre Vang relativt tett befolket.

I tiårsperioden 2008-2018 økte kommunens folketall med 10,6 prosent, mot 4,1 prosent i Hedmark fylke som helhet.

Hamar er også en betydelig jordbrukskommune: våronn i Vang.

av Lars Mæhlum. fri

Hamar er blitt en betydelig jordbrukskommune etter sammenslåingen med Vang. I kommunens sørlige deler finnes en rekke store garder. Næringslivet bærer preg av byens funksjoner overfor omlandet, dvs. som servicesenter, handelssenter og trafikknutepunkt. Hamar utviklet seg tidlig til en viktig industriby, for det meste basert på foredling fra landbruket; de første industribedrifter var et bryggeri og en mjølkefabrikk. I 1980- og 1990-årene gikk industrien tilbake, særlig verksted- og bekledningsindustrien; i 2010 sysselsatte industrien bare 4 prosent av yrkesbefolkningen. Hovednæringen er nå servicenæringene, med vekt på offentlig og privat tjenesteyting og varehandel/hotell- og restaurantdrift.

I Hamar utkommer dagsavisen Hamar Arbeiderblad og ukeavisen Hamar Dagblad (utgave av Østlendingen).

Hamar er knutepunkt i et godt veinett, med E 6 som går like øst for bysenteret og Rv. 25 mot Elverum og Østerdalen og videre østover gjennom Trysil til Sverige. Dovrebanen (Oslo–Trondheim) går gjennom Hamar, og herfra går Rørosbanen over Elverum og Røros til Trondheim. Byen har daglig anløp av hjuldamperen Skibladner i turistsesongen.

Hamar rådhus. Snøhetta AS, 2001.

av Lars Mæhlum. fri

Hamar er et viktig administrasjonssenter med bl.a. kontorer for Hedmark fylkeskommune og Fylkesmannen i Hedmark, Hedmarken tingrett, Innlandet politidistrikt, biskopen i Hamar bispedømme, Eidsivating lagmannsrett (fra 1995) og Hedmark og Opplands statsadvokatembeter. Det norske skogfrøverket ligger i Hamar, videre Norsk Tippings hovedadministrasjon. Hamar er et viktig skolesenter med Hamar katedralskole, Storhamar videregående skole, Høgskolen i Innlandet med lærerutdanning og avdeling for landbruk og naturfag. Hamar har sykehus og statsarkiv for Hedmark og Oppland. På Ridabu øst for sentrum ligger Toneheim folkehøgskole.

Hamar hører til Innlandet politidistrikt, Hedmarken tingrett og Eidsivating lagsmannrett.

Kommunen er med i regionrådet Hamarregionen sammen med Løten, Ringsaker og Stange.

Hamar kommune tilsvarer de to sokna Hamar og Vang i Hamar domprosti (Hamar bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Hamar til Hedemarken fogderi i Hedemarkens amt.

Stortorget og Basarbygningen i juleskrud av Anita Kjeverud. CC BY SA 3.0

For statistiske formål er Hamar kommune (per 2016) inndelt i ni delområder med til sammen 89 grunnkretser.

 • Hamar vest: Furuberget, Nedre Hol, Nedre Furuberget, Østre Furuberget, Solhellinga, Prestrud, Vestenga, Midtenga, Sørenga, Nordenga, Jønsrudløkka, Frøberg
 • Storhamar: Martodden, Dalsløkka, Storhamar, Bondesvea, Nedre Storhamar
 • Hamar nord: Hol, Breidablikk, Ajer, Vollhagan, Bekkesvea, Lilleajer, Østre Ajer
 • Midtbyen: Ankerskogen, Høiensal, Sagatun, Holset, Vestbyen, Sentrum, Sentrum øst, Martnsplassen, Østbyen, Jernbanen
 • Hamar øst: Øvre Mæhlumsløkka, Nedre Mæhlumsløkka, Øvre Børstad, Rollsløkka, Midtre Børstad, Nedre Børstad, Disen, Johannesenløkka, Østre Briskebyen, Briskebyen, Åkersvika
 • Vang vest: Klukehagen, Stav/Smeby, Solvang/Smeby, Vien, Tommelstad/Børstad, Trehørningen, Flakstad/Immerslund, Tomter/Korslund, Ingeberg, Gutteberg/Karset, Snarud, Gålås
 • Vang midtre: Sælid/Stanger, Putten, Ener, Åker vest, Åker øst, Finsal/Li, Midtstranda, Åker Gard, Toneheim/Dystingbo/Torshov, Sagenga, Vidarshov
 • Vang øst: Hjellum syd, Hjellum nord, Hubred, Ilseng, Farmen/Vold, Dørum, Vangli, Hafsal
 • Vang nord: Rydningsstad/Løbergsmoen, Opsal/Skålerud, Slemsrud, Greftenmoen, Kolstad/Spaberg, Kartomta/Rabstad, Nystuen/Bergset sag, Østås, Vangseter, Korslund/Markestad, Narmo/Brennsetra, St. Olav, Brummundkampen/Bringebu

Kronologisk oversikt over Hamars historie Forstørr Forminsk

 1. 1152
  Hamar bispedømme opprettes.
 2. 1537
  Reformasjonen innføres, bispedømmet slås sammen med Oslo og en lang forfallsperiode begynner.
 3. 1567
  Byen brennes av svenskene under sjuårskrigen
 4. 1587
  Hamar nedlagt som kaupang
 5. 1841
  Dampskipstrafikken på Mjøsa begynner
 6. 1848
  Det nye Hamar grunnlegges på Storhamars og Holsets grunn
 7. 1855
  Hamar bryggeri startes
 8. 1856
  Skibladner anløper Hamar første gang
 9. 1862
  Jernbanen Hamar–Grundset åpnes
 10. 1864
  Hamar bispedømme gjenopprettes. Landets første folkehøyskole åpnes på Sagatun
 11. 1866
  Hamar domkirke står ferdig
 12. 1877
  Jernbanen Hamar–Trondheim over Røros ferdig
 13. 1939
  Katolsk kirke innvies
 14. 1946-47
  Byutvidelser mot Vang og Furnes, folketallet passerer 10 000.
 15. 1950
  Hamar får flyplass
 16. 1992
  Hamar og Vang slås sammen til én kommune. Hamar Olympiahall (Vikingskipet) riksanlegg for skøyter åpnes
 17. 1994
  Medarrangør under Lillehammer-OL
 18. 1998
  Domkirkeruinene innebygd i et vernebygg av glass

Middelalderens Hamar-kaupang ble sannsynligvis grunnlagt midt på 1000-tallet, og Hamar var bispesete fra 1153 til reformasjonen. Etter brenningen av byen under Den nordiske sjuårskrigen 1563–70 ble Hamar nedlagt som kaupang. Det nye Hamar ble grunnlagt i 1848 på et område hvor det fra før bare fantes fem små hus. Byen vokste opp som et sentralt handelssted for bygdene på østsiden av Mjøsa og vest for Østerdalen. Bispesetet ble gjenopprettet i 1864.

Byen har en rekke severdigheter, som Domkirkeodden med friluftsmuseum, ruinpark og urtehage på den gamle kaupangens grunn. Nord for Domkirkeodden ligger Jernbanemuseet. Hamar Olympiahall (Vikingskipet), Hamar Olympiske Amfi (Nordlyshallen) ble oppført i forkant av Lillehammer-OL i 1994. Kirsten Flagstad-museet ligger i Hamars eldste hus, Strandstuen, hvor sangeren ble født.

Kommunevåpen

av Hamar kommune. Gjengitt med tillatelse

Kommunevåpenet (godkjent 1993) har en svart orrfugl med utslåtte vinger i toppen av et grønt furutre med naturfarget stamme. Våpenet har tilknytning til byens middelaldervåpen; i moderne tid ble motivet laget i forkant av Hamar bys 50-årsjubileum i 1899.

 • Bækkelund, Bjørn: Hamars bygningshistorie: Hamar sentrum 1849-1930, [1989], isbn 82-7404-031-7, Finn boken
 • Gjerdåker, Brynjulv: Stiftstad og bygdeby: Hamars historie 1935-1991, 1998, isbn 82-994906-1-8, Finn boken
 • Hamar kommunes historie, utg. av Hamar formannskap, 1937, Finn boken
 • Haug, Jan m.fl., red.: En innlandsby vokser fram: trekk fra Hamars historie gjennom 50 år 1849-1899, 1984, isbn 82-990752-3-8, Finn boken
 • Krohn, Conrad, m.fl.: Hamar bispestol 850 år, 2004, isbn 82-91326-18-5, Finn boken
 • Lillevold, Eyvind, red.: Hamars historie, 1949, Finn boken
 • Pettersen, Egil, red.: Hamarkrøniken, 1986, isbn 82-90359-31-4, Finn boken
 • Ramseth, Christian: Hamar bys historie, 1899, Finn boken
 • Stensrud, Odd: Vangsboka, 1983-, 2 b., Finn boken
 • Sæther, Tor: Hamar i middelalderen, 1995, isbn 82-91326-04-5, Finn boken
 • Østby, Arvid: Hamar borgerbok: litt om de første handels- og håndverksborgere i Hamar, [utvidet utg.], 1998, isbn 82-993055-3-5, Finn boken

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.