Sør-Odal

Faktaboks

Landareal
517 km²
Innbyggertall
7 884
Administrasjonssenter
Skarnes

Kommunevåpen

Kart av /Store norske leksikon ※. Gjengitt med tillatelse

Sør-Odal er en kommune i Hedmark fylke. Den omfatter Glomma fra Galterud, 10 km vest for Kongsvinger til grensen til Akershus, samt jordbruks- og skogområdene 10–20 km på begge sider.

Natur

Berggrunnen består overveiende av grunnfjellsgneis og -granitt som danner et småkupert skoglandskap opp til drøye 500 moh. Høyeste topp er Granberget 526 moh. Det meste av jordbruket drives i de flate dalbunnene som ligger under den marine grense, rundt 200 moh. Her ble det avsatt betydelige løsmasser som gir god dyrkingsjord. Sørlige del av den fiskerike og grunne Storsjøen ligger i Sør-Odal.

Bosetning

Bosetningen er ganske tett i de lavereliggende områdene. Der Oppstadåa renner ut i Glomma ligger tettstedet og administrasjonssenteret Skarnes. Skarnes ligger på begge sider av elva, og det er bru her fra 1880-årene. Det meste av bebyggelsen og industrien ligger ved stasjonen på sørsiden av elva. Kommunens andre tettsteder er Sander rundt 10 km øst for Skarnes og Disenå 7 km vest for Skarnes. I tiårsperioden 2008-2018 gikk folkemengden opp med 1,2 prosent mot 4,1 prosent i fylket som helhet.

Næringsliv

Data: Kartverket.. NLOD (Norsk lisens for offentlige data)

Sør-Odal er fortsatt en meget viktig jord- og skogbrukskommune, med 66 000 daa fulldyrket jord (2018). Forholdene ligger godt til rette for korndyrking og mer enn 80 prosent av jordbruksarealet brukes til dette; det drives også atskillig potetdyrking. Kommunen har også noe storfehold. Den årlige avvirkningen i skogen er 111 000 m3, vesentlig gran (2016). Primærnæringene er grunnlaget for en stor del av industrisysselsettingen. Næringsmiddelindustrien sysselsetter 62 prosent av industriens sysselsatte (2016). Betydelige bedrifter i bransjen er AS Maarud på Disenå, Gartnerhallen potetlager og kornsilo på Skarnes. Det er sagbruk flere steder i kommunen. Viktigste industribransjer for øvrig er elektroteknikk og kjemisk industri.

Sør-Odal har en netto utpendling på 1416 personer (2016), de fleste til Kongsvinger, Oslo og Romerike.

Samferdsel

Kommunikasjonene er godt utbygd, særlig til Oslo og Kongsvinger med buss og tog. Fylkesveg 24 går nordover fra Skarnes til Hamar. E16 følger elva på nordsiden, Kongsvingerbanen går på sørsiden; parallelt med banen går fylkesveg 175 mellom Sørum og Kongsvinger.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Skarnes har videregående skole og folkehøyskole.

Sør-Odal hører til Innlandet politidistrikt, Glåmdal tingrett og Eidsivating lagsmannrett.

Kommunen er med i regionrådet Glåmdal regionråd sammen med Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Våler og Åsnes.

Sør-Odal kommune tilsvarer de tre sokna Oppstad, Strøm og Ullern i Solør, Vinger og Odal prosti (Hamar bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Sør-Odal til Vinger og Odalen fogderi i Hedemarkens amt.

Delområder og grunnkretser i Sør-Odal

For statistiske formål er Sør-Odal kommune (per 2016) inndelt i fem delområder med til sammen 24 grunnkretser:

  • Skarnes: Ullern, Spigset, Korsmo, Ellingsrud, Tronbøl, Skarnes, Øktner
  • Oppstad: Bakli, Vestby, Farset, Årstad
  • Strøm: Slåstadseter, Nordset, Strøm, Tjaberg, Knutsrud
  • Sander: Mangset, Sander, Stomperud, Heiberg
  • Disenå: Finnholt, Setersagen, Skøyen, Disen

Historikk og kultur

10 km nordvest for Kongsvinger ligger Odals Værk, et gårdsanlegg med stor jordeiendom og tidligere jernverk. Odalstunet på Skarnes er et friluftsmuseum med gårdstun og husmannsplass. Oppstad kirke er korskirke i tømmer fra 1725 med altertavle av Dagfin Werenskiold og krusifiks fra 1200-tallet.

Kommunevåpenet

Kommunevåpenet (godkjent i 1992) har tre gullnøkler stilt i trepass mot en rød bakgrunn, det symboliserer de tre kirkesognene.

Navnet kommer av norrønt ó, á, ‘å, elv’; betyr altså elvedalen, ligger rundt Glomma.

Kart

Sør-Odal kommune Kartverket. NLOD (Norsk lisens for offentlige data)

Eksterne lenker

Litteratur

  • Kirkeby, Birger: Odalsboka : fellesbind for Nord- og Sør-Odal : bygdehistorie inntil 1819, [1966], Finn boken
  • Kirkeby, Birger: Sør-Odal bygdebok, 1971–2006, 8 b.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg