Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

Ringsaker, kommune i Hedmark fylke, omfatter bygdene som ligger vest og nord for Hamar. Grenser til Oppland fylke i nordvest (Lillehammer og Øyer), i vest (Gjøvik) og i sørvest (Østre Toten). Lengst i nord grenser Ringsaker mot Stor-Elvdal og Åmot.

Kommunen ble dannet 1964 ved sammenslåing av tidligere Furnes, Nes og Ringsaker kommuner, og har sine nåværende grenser fra 1992 da en mindre del av kommunen lengst sørøst ble overført til Hamar kommune i forbindelse med sammenslåingen av Hamar og Vang.

Områdene nær Mjøsa i den sørlige delen er ganske flate og vel oppdyrket. Her er det kambrosiluriske kalkrike bergarter, som gir god dyrkingsjord ved forvitring. Dette er det nordligste av Oslofeltet og dekker området sør for Moelv–Høsbjør, med unntak av en grunnfjellsrygg som står opp på Neshalvøya.

Den nordlige delen av kommunen er dekket av det sen-prekambriske skyvedekket (sparagmitt). Dette er harde bergarter, og sørgrensen er markert ved en skråning opp til ca. 500 moh. Nord for skyvegrensen er landskapet nokså flatt, sjelden mer enn 900 moh., med skog, myrer og vann.

Lengst i nord er det mer sammenhengende områder over skoggrensen, høyest er Tuva (1090 moh.). Store partier dreneres gjennom Åsta til Glomma.

Kommunen har flere tettsteder bl.a. administrasjonssenteret Brumunddal (8866 innb. 2008), Moelv (4138 innb.) og Nydal (655 innb.).

Etter norske forhold er landsbygda utenfor tettstedene tett bosatt, pga. det rike jordbruket i det kalkrike området. I sparagmittområdet er bebyggelsen langt mer spredt, men når opp til 600 moh. enkelte steder. Ringsaker har hatt vekst i folketallet i hele etterkrigstiden, i tiårsperioden 2000-2010 med 2,9 % mot 1,9 % for fylket.

Ringsaker har størst jordbruksareal av alle landets kommuner, likeledes flest driftsenheter. På flatbygdene er det stor kornproduksjon. Potetproduksjonen er også stor, særlig til industriformål. I de mindre sentrale jordbruksområder dominerer husdyrbruk og melkeproduksjon. Det er en del spesialisering innen frukt-, bær- og grønnsakproduksjon, dels på kontrakt for levering til industrien.

Ringsaker er landets største jordbærkommune. Fruktdyrkingen drives særlig på Neshalvøya nær Mjøsa. Tilveksten i skogen er særlig stor i lavlandet. Det meste av tømmeret går til sagbruk og trevareindustri. I 2004 ble det avvirket 137 500 m3, hovedsakelig gran. Skogen, som til dels ligger høyere enn den faste bosetningen, eies av fem bygdeallmenninger og ett sameie, resten er gårdsskog.

Ringsaker er er en svært liten kraftkommune, med e ngjennomsnittlig årsproduksjon på 32 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er tre kraftverk i kommunen, høyeste fallhøyde er 57 meter.

Landbruksproduksjonen var grunnlaget for den første industrien, og er fortsatt av betydning for store deler av den. Det meste av industrien ligger i Moelv, Brumunddal og på Rudshøgda, samt en del mindre bedrifter i Nydal i Furnes. Næringsmiddelindustrien med bl.a. slakteri, meieri, brenneri og virksomhet for bearbeiding og distribusjon av frukt og grøntprodukter sysselsetter halvparten av industriens ansatte (2004). Største bedrift er Norturas slakteri på Rudshøgda. Trevareindustri er nest største industrigren (28 %) med bl.a. limtreprodukter og bygningsprodukter ved Moelven Industrier i Moelv. Verkstedindustrien har 12 % av de industrisysselsatte i kommunen.

Ringsaker er Norges største hyttekommune med ca. 6000 hytter i fjellområdene (2010) i tillegg til hoteller, serverings- og overnattingssteder bl.a. på Sjusjøen og Mesnali. Flere rehabiliterings- og rekreasjonssteder, bl.a. Montebellosenteret på Mesnali.

I 2001 hadde 35 % av de yrkesaktive arbeid i andre kommuner, 14 % i Hamar, 6 % på Lillehammer og 4 % i Oslo.

Ringsaker Blad utkommer i Moelv.

Veinettet i Ringsaker er tett. E 6 kommer fra Hamar, passerer Brumunddal og Moelv, der den føres i bro over Mjøsa til Biri. Rv. 213 fortsetter på østsiden av Mjøsa til Lillehammer. Rv. 216 går fra Moelv over Åsmarka og Mesnalien og videre til Lillehammer. Jernbanen går gjennom hele Ringsaker fra Hamar til Lillehammer. I høyereliggende områder er det private veier, bl.a. over fjellet til Messelt i Stor-Elvdal (Birkebeinerveien).

Det meste av offentlige institusjoner er samlet i Brumunddal og Moelv, den kommunale administrasjon er hovedsakelig i Brumunddal. Ringsaker videregående skole i Brumunddal og Moelv, og på Moelv ligger Vea – Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører .

Ringsaker hører til Innlandet politidistrikt, Hedmarken tingrett og Eidsivating lagsmannrett.

Kommunen er med i regionrådet Hamarregionen sammen med HamarLøten og Stange.

Ringsaker kommune tilsvarer de seks soknene Brumunddal/Veldre, Brøttum, Furnes, Nes, Ringsaker og Åsmarka i Ringsaker prosti (Hamar bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Ringsaker til Hedemarken fogderi i Hedemarkens amt.

For statistiske formål er Ringsaker kommune (per 2016) inndelt i 15 delområder med til sammen 146 grunnkretser.

Gårdsnavn og utgravinger vitner om en meget gammel bosetning på lett dyrkbar jord på flatbygdene. Det er etter norske forhold store bruk, særlig på Nes, med mange historisk kjente storgårder, f.eks. Vea, Kise, Berg, Stein, Skredshol, Tjerne, Grefsheim, Hol, Hovinsholm og Hovelsrud. På Steinsholmen i Mjøsa er det rester av Mjøskastellet, bygd av Håkon Håkonsson i 1230-årene. Ved Stein gård er det veideristninger fra yngre steinalder og to bygdeborganlegg fra folkevandringstiden. Rester av bygdeborger er det også ved Steinseng i Veldre, på Trostberget på Nes, på Furuberget i Furnes og på Hølberget i Åsmarka. Det er gravhauger fra bronsealderen både på Helgøya og i Furnes, ellers mange gravfelter og -hauger fra jernalder og vikingtid.

På gården Baldishol i Nes lå tidligere Baldisholkirken der Baldisholteppet er funnet, den eldste bevarte vevnaden i Norge, fra ca. 1200. På Smestadsletta nord for Moelv er det et kultsted fra eldre steinalder med en stor steinkrets. Ringsaker kirke er en steinbasilika, nevnt første gang 1170; Nes kirke er fra slutten av 1200-tallet; Veldre kirke (fra 1726) brant ned til grunnen 1996. Dikteren og visesangeren Alf Prøysen er født i Ringsaker. På Rudshøgda ligger Prøysenhuset (åpnet 1997), et museum som skildrer dikterens liv og forfatterskap. Forfatteren Sigrid Undsets gravsted ved Mesnali kirke.

Kommunevåpenet (godkjent 1985) har en stående sølv elg mot en rød bakgrunn; gjenspeiler elgjakt i gammel så vel som ny tid.

Navnet er opprinnelig et gårdsnavn (prestegård), i middelalderen skrevet Ringisakr.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.