Fagbegreper i antropologi

Fagansvarlig

Kjetil Fosshagen

Høgskulen på Vestlandet

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 3 kategorier:

  1. Etnisitet og sosial identitet
  2. Samfunnstyper
  3. Slektskap, familie og ekteskap

Inneholder 97 artikler: