Emisk perspektiv refererer til kulturell virkelighet slik den erfares og beskrives av medlemmer av et bestemt samfunn. Begrepet benyttes i antropologi for å skille virkelighetsforståelsen til gruppen en studerer fra forskerens analytiske perspektiv (etisk perspektiv).