En høvding er en lederfigur i et samfunn der slektsgrupper er bundet sammen gjennom et hierarki av politisk og/eller religiøst lederskap.