Depothandel, form for byttehandel der varene legges ut i depoter; har forekommet mellom enkelte folkegrupper, f.eks. mbuti-pygmeene og omkringboende jordbruksfolk i Sentral-Afrika. Disse gruppene står hverandre sosialt fjernt, men har likevel et visst gjensidig avhengighetsforhold. Utvekslingen av varer kjennetegnes av at den foregår uten muntlig kommunikasjon, og kalles på engelsk silent trade.