Samfunnsfag

Samfunnsvitenskap er en betegnelse for alle vitenskaper som empirisk studerer forhold ved samfunnet og forbindelser mennesker imellom. Forskning innenfor de samfunnsvitenskapelige disipliner omtales ofte som samfunnsforskning.. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Samfunnsfag

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 7 kategorier:

  1. Antropologi
  2. Demografi
  3. Forskningsmetode
  4. Kjønnsforskning
  5. Samfunnsgeografi
  6. Sosiologi
  7. Statsvitenskap

Inneholder 1 artikler: