Samfunnsfag

Samfunnsvitenskap er en betegnelse for alle vitenskaper som empirisk studerer forhold ved samfunnet og forbindelser mennesker imellom. Forskning innenfor de samfunnsvitenskapelige disiplinene omtales ofte som samfunnsforskning. . Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Samfunnsfag

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt