Handelsfred, en overenskomst om å holde fred under handelsstevne eller marked. Hos visse folk har det vært skikk at handel mellom forskjellige stammer fant sted til bestemt tid på nøytralt område under bevoktning av væpnede krigere. Se også stum handel.