Tusenårsbevegelser, betegnelse på religiøse eller politisk-religiøse bevegelser basert på en tro på radikale endringer av det bestående, endringer som ofte innebærer å felle «fremmede» makthavere (f.eks. kolonimyndigheter) og gjenopprette tradisjonelle samfunnsforhold, men gjerne i en idealisert form. Tusenårsforestillingen er en arv fra kristendommen, men begrepet brukes også om andre religiøse tradisjoner som forutsier et «paradis på jord» eller som vil omstyrte samfunnsordningen med overnaturlige midler. Tusenårsbevegelser finnes både innen kristendommen og i andre tradisjoner som har hatt kontakt med denne, og er kjent fra mange deler av verden, også middelalderens Europa. I antropologien er såkalte cargo cults i Stillehavet og ghost dance blant indianere i Nord-Amerika blitt beskrevet i detalj.