Antropologi

Fagansvarlig

Kjetil Fosshagen

Høgskulen på Vestlandet

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 4 kategorier:

  1. Antropologer
  2. Fagbegreper i antropologi
  3. Fagretninger i antropologi
  4. Regional antropologi