Anefigur, skulptur, dukke eller annen gjenstand som skal forestille en avdød slektsgrunnlegger. Slike figurer brukes i de fleste samfunn der slektskap spiller en viktig rolle i organiseringen av det politiske og sosiale liv. Anefigurer utgjør en av de viktigste kategorier i afrikansk kunst og i den øvrige tradisjonelle ikke-europeiske kunst.