Gråtekoner, hylekoner, klagekoner, kvinner som i forbindelse med begravelsesritualet har til oppgave å gråte over den avdøde, og uttrykke sorg og beklagelse. Enkelte kulturer (bl.a. i Karelen) har hatt profesjonelle gråtekoner. De var spesialister i overgangsriter, og kan oppfattes også som sjeleførere som skulle hjelpe den døde i overgangen fra levende til død, samt forberede det endelige opphold i dødsriket. Ennå finnes gråtekoner bl.a. i Sør-Italia og Hellas og hos en del asiatiske og slaviske folk.