Samfunnstyper

Fagansvarlig

Jon Schackt

UiT – Norges arktiske universitet

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 14 artikler: