Genital mutilering, kjønnslemlestelse, «kvinnelig omskjæring», operativt inngrep på de kvinnelige kjønnsorganer, se omskjæring.