Etnografisk presens, betegnelse på en praksis som tidligere var utbredt innen etnografi og sosialantropologi i forbindelse med skriving av vitenskapelige rapporter o.l.: man opphevet tidsdimensjonen og skrev konsekvent i presens, uten henvisning til den tidsperioden materialet skrev seg fra. Hensikten var å gjenskape et bilde av såkalt tradisjonelle eller primitive samfunn som funksjonelle enheter på et gitt tidspunkt. I dag er denne ahistoriske fremstillingsmåten stort sett forlatt, og det er vanlig å bruke nøyaktige historiske referanser og plassering i tid.