I antropologien brukes synkretismebegrepet ikke bare om kombinasjon eller sammenblanding av ulike religiøse tradisjoner (se f.eks. voodoo), men også mer generelt i forbindelse med visse former for sosial endring. Antropologer har særlig lagt vekt på den kulturelle kreativitet i grupper som har vært utsatt for dramatiske endringer (kolonisering, misjonering osv.). I den dynamiske gjenfortolkning av egne og andres kulturtradisjoner kommer også ofte politisk misnøye til uttrykk (se tusenårsbevegelser).