Spøkefull atferd, ritualiserte former for spøk mellom visse kategorier personer, kjent fra flere samfunn i Nord-Amerika og Afrika. Man har sosial anerkjennelse for å drive ap med bestemte personer, f.eks. å ta mat eller eiendeler fra dem.