Æresdrap er drap som begås i den hensikt å gjenopprette æren til en person, familie, slekt eller klan som føler seg krenket. I typiske tilfeller har offeret vært illojal mot gruppen det gjelder og/eller har forbrutt seg mot rådende normer og på den måten skadet gruppens ære og anseelse. Æresdrap rammer både kvinner og menn.

Æresdrap forekommer hovedsakelig i tradisjonelle samfunn der familie, klan eller stamme utgjør de viktigste enhetene for å organisere samfunnet. I mer moderne samfunn, med en sterkere offentlig sektor og tilsvarende svakere familie- og klansbånd, blir en slik praksis ansett som uakseptabel og som en forbrytelse.

Æresdrap forekommer blant annet i mannsdominerte samfunn i middelhavsområdet, i Midtøsten og i deler av det sentrale og sørlige Asia. Ofte har det sin bakgrunn i normer som tilsier at kvinners seksualitet må kontrolleres av mennene i familien. I disse samfunnene er ekteskapet i stor grad en institusjon som skal tjene familiens og slektens interesser. Det oppstår konflikt dersom en kvinne ikke godtar den ektemaken som blir valgt for henne eller på annen måte oppfører seg i strid med det tradisjonelle kjønnsrollemønsteret. Hun har da krenket familiens ære, og i ytterste konsekvens kan hun risikere å bli drept av en av sine nærmeste mannlige slektninger.

Ifølge beregninger fra FN blir omtrent 5000 kvinner drept av mannlige familiemedlemmer hvert år fordi de angivelig har brakt skam over familien. I europeiske medier er det ofte blitt hevdet at det er sammenheng mellom æresdrap og islam, men dette bestrides av mange muslimer med den begrunnelse at æresdrap ikke kan rettferdiggjøres ut fra Koranen. Forskere har påvist at æresdrap også forekommer i ikke-muslimske samfunn, blant annet Tibet, og at bakgrunnen må søkes i tradisjoner og kultur og ikke i religion. Disse spørsmålene er imidlertid kontroversielle, og sammenhengene er komplekse.

I en rekke europeiske land, også Norge, har det de seneste tiårene vært saker der kvinner, og enkelte menn, med innvandrerbakgrunn er blitt drept av familiemedlemmer og der begreper som ære, tradisjon, kultur og religion har stått sentralt. Ofte er det i slike sammenhenger blitt fremsatt krav, særlig fra politikere og media, om at andre med samme etniske og/eller religiøse bakgrunn som gjerningsmennene skal demonstrere avstandtagen fra slike handlinger. Men det er på den annen side blitt fremholdt at det også forekommer æresdrap-lignende drap i tradisjonelle norske miljøer, ofte kalt personlige tragedier eller familietragedier.

Se også ære og blodhevn.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.