Mannshus, bolig forbeholdt menn; forekommer mange steder i verden og er gjerne forbundet med alderssett, aldersgrader eller former for seremonielle og hemmelige selskaper. Slike hus kan ha ulike funksjoner fra sted til sted, men et fellestrekk er en viss ritualisert og kjønnsbasert antagonisme. Både vanlige husholdsfunksjoner og arbeid kan organiseres med basis i mannshuset.