Prosessanalyse, generativ analyse, i sosialantropologien en tilnærmingsmåte som legger vekt på individer, handling og endring i studier og analyser av samfunn; inspirert av den norske antropologen Fredrik Barth.