Kastetre, stokk eller flatt trestykke, brukt ved spydkast; oftest med en hake som griper om spydets bakende. Tjener til forlenging av armen og øker kastets hastighet og kraft. Mest brukt hos inuit og hos Australias urbefolkning, men også kjent av indianere og i Europas eldre steinalder.