Overgangsriter, det seremoniell som utføres for å markere et individs eller en gruppes overgang fra en status i samfunnet til en annen. Dette skiftet kan være forbundet med flytting av bosted eller inntreden i en ny aldersgruppe eller sosial posisjon. Overgangsriter finnes i alle samfunn, f.eks. i dåp, bryllup, konfirmasjon osv., men er mest fremtredende i ikke-europeiske samfunn, hvor ritualet ofte er omfattende og langvarig. Generelt kan det sies at overgangsriter uttrykker og dramatiserer overgangen fra en tilstand til en annen, og på den måten er en komponent i mange former for rituell handling. Begrepet rites de passage ble innført av den franske etnologen A. van Gennep. Se også initiasjon.