Geofager, (av geo- og -fag), jordspisere; har tradisjonelt forekommet mange steder i verden, mest i tropene. Gravide kvinner i Egypt gikk med tørket elveslam knyttet i et tørkle og spiste jevnlig av det. Både i Europa og andre steder har man ment at gravide kvinner som spiser jord, vil få en lett fødsel. Ellers betraktes enkelte leirearter som nytelsesmiddel, f.eks. blant brasilianske skogsindianere.