I antropologi og etnologi betegner sosial og kulturell integrasjonsystematisk overensstemmelse mellom elementene i et sosio-kulturelt hele, og prosesser som frembringer slik overensstemmelse. Dette omfatter både kulturelementenes innpassing i et mønster som preger alle sider ved en bestemt kultur, harmoni mellom normer og reell atferd, og funksjonelt samspill mellom elementer av en sosial organisasjon, slik at denne kan sees som en slags sosial organisme der alle enkeltdeler bidrar til livsprosessen.