Norm eller praksis som tilsier at man gifter seg med en partner som har samme sosiale status som en selv.