Hodeløse samfunn er det samme som akefale samfunn.