Ritualmord, drap av mennesker med det formål å bruke blodet eller andre deler av den dreptes kropp i ritualer eller som en særlig kraftfylt substans i utøvelsen av magi. Bortsett fra menneskeofring, som ikke var å betrakte som en forbrytelse i de samfunn hvor den var ledd i religionsutøvelsen, har man få sikre påvisninger av at ritualmord faktisk har forekommet. Ett eksempel er en plutselig økning i antallet mord i Basutoland (nå Lesotho) i slutten av 1940-årene, der deler av ofrene ble brukt som magisk substans til beskyttelse av brukerens posisjon i samfunnet. Ellers er mange folkegrupper med urette blitt beskyldt for å drive ritualmord. De kristne menighetene i Romerriket ble beskyldt for dette, likedan de kristne under bokseropprøret i Kina. Oftest er forestillingen om ritualmord blitt brukt i hetsen mot jødene. Selv i nyere tid har dette noen steder ført til store prosesser, bl.a. i Xanten i 1892 og i Kiev i 1912. Se for øvrig menneskeofring og jødeforfølgelser.