portvaktbegrep

Begrep eller tema som har status som spesielt relevant og beskrivende for kultur og sosialt liv i et bestemt geografisk område. Eksempler på portvaktbegreper kan være 'ære og skam' i middelhavsområdet, 'resiprositet' i Melanesia, 'renhet og urenhet' i India og 'likhet' i Norden.

Portvaktbegreper som er blitt gjeldende for bestemte områder kan ofte spores tilbake til tidlige antropologiske studier. Særlig den sterke føringen portvaktbegreper har lagt på senere forskning i disse områdene har vært gjenstand for faglig debatt. Portvaktbegreper bidrar til å definere forskningsmessig fokus i bestemte områder. Forskerens før-forståelse og fokus påvirkes av fagets tradisjoner, og antropologer plasserer gjerne sitt forskningsarbeid i en faglig kontekst. Etablerte portvaktbegreper blir dermed vanskelig å omgå, og sterkt fokus på problemstillinger knyttet til disse kan medføre at andre viktige kulturelle og samfunnsmessige tema i samme område overskygges. Det kan også bety at tema som gjennom portvaktbegreper er knyttet til en bestemt region nedprioriteres som forskningsfelt i andre steder. Portvaktbegreper underbygger også en utbredt men noe problematisk antagelse om at kultur er grunnleggende stedsbestemt.

Debattene omkring portvaktbegreper illusterer godt det komplekse forholdet mellom empiri, representasjon og forskerens før-forståelse.

Litteratur

  • Howell, Signe og Marit Melhuus, red. Fjern og nær: sosialantropologiske perspektiver på verdens samfunn og kulturer, Gyldendal Norsk Forlag, 1996.
  • Appadurai, A. (1986). "Theory in Anthropology: Center and Periphery." i Comparative Studies in Society and History 28(2): 356-361.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg