Lasso, (over eng. fra sp. lazo, 'snøre, rep'), kastesnare; består av et 10–15 m langt rep (av lær, sene el. fiber) som ender i en renneløkke. Lassoen er i dag særlig kjent fra Nord- og Sør-Amerika, hvor den brukes til å fange inn krøtter og hester – oftest fra hesteryggen. I Sør-Amerika er den kjent fra før-kolumbisk tid, men dens moderne bruk er trolig av europeisk opprinnelse. I oldtiden ble lassoen brukt til jakt, i Egypt allerede i forhistorisk tid, og den er kjent fra minoisk tid i Hellas. I Asia har den vært brukt fra de sentrale områder til Japan, særlig til å fange inn hester. Lasso brukes i reindriftsnæringen i de nordlige områder i Europa og Asia, fra samene til tsjuktsjerne.