Hakkebruk, en form for åkerbruk hvor jorden ikke arbeides med plog, og hvor man ikke nødvendigvis bruker kunstig gjødsling og vanning. Navnet er noe misvisende, da mange folk som driver den slags åkerbruk, ikke bruker hakke i egentlig forstand, men anvender gravestokk og machete (en tung og lang, bredbladet kniv) og øks. Hos enkelte folk anvendes hakker kun til etterarbeid på åkeren. Internasjonalt omtales gjerne denne formen for åkerbruk derfor heller som hagebruk eller hortikultur. Såkalt svedjebruk, som i sine forskjellige varianter er den mest utbredte form for åkerbruk i tropene, er ofte en type hakkebruk eller hortikultur. Menneskehetens aller tidligste bestrebelser på åkerbruk var ulike former for hakkebruk.