Slektskap, familie og ekteskap

Slektskap uttrykker forholdet (avstanden) mellom enhetene i genealogiske strukturer (relativt nært eller relativt fjernt). Slike strukturer kan for eksempel være av biologisk, sosial eller kulturell type. I sistnevnte tilfelle kan enhetene bestå for eksempel av språk eller tradisjoner. I en slik sammenheng kan man si at to språk er (nært eller fjernt) beslektet, hvis de kan påvises å ha utviklet seg fra et felles urspråk. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Jon Schackt

UiT – Norges arktiske universitet

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 66 artikler: