Slektskap mellom mennesker kan ha to betydninger: Biologisk slektskap bestemmes av biologisk arv, altså overføringen av arvestoffet DNA fra generasjon til generasjon gjennom eggceller og sædceller. Sosialt slektskap bestemmes derimot av sosiale relasjoner – de grunnleggende er forholdene mellom foreldre og barn, mellom søsken og mellom ektefeller (eller personer i tilsvarende anerkjente parforhold). Hele artikkelen