Slektskap, familie og ekteskap

Slektskap mellom mennesker kan ha to betydninger:Biologisk slektskap bestemmes av biologisk arv, altså overføringen av arvestoffet DNA fra generasjon til generasjon gjennom eggceller og sædceller.Sosialt slektskap bestemmes derimot av sosiale relasjoner – de grunnleggende er forholdene mellom foreldre og barn, mellom søsken og mellom ektefeller (eller personer i tilsvarende anerkjente parforhold). Hele artikkelen

Fagansvarlig

Jon Schackt

UiT – Norges arktiske universitet

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 68 artikler: