Redistribusjon, omfordeling; i Karl Polanyis arbeider innen økonomisk antropologi en av de tre grunnleggende formene for utveksling av varer og ytelser.