Liminalitet, begrep i antropologien, hentet fra Van Genneps studier av overgangsriter (rites de passage). Liminalitet forstås som et helt særlig stadium i ritualet, der den som initieres (for eksempel i overgangsritualer fra barn til voksen) står i en spesiell og farlig posisjon utenfor samfunnet og dagliglivet. I dette stadium kan personen oppfattes tvetydig – som hellig, lett å skade eller som en som kan være farlig for andre. Liminalfasen er en mellomfase som etterfølger et stadium der man har vært atskilt fra samfunnet (for eksempel i egne bosetninger eller hytter) og følges av et stadium der man igjen tas opp i samfunnslivet.