Heliosentrisme, (til heliosentrisk), begrep innen den retningen i antropologisk teori som kalles diffusjonisme. Henspiller på denne skolens forestilling om Egypt som verdens sivilisatoriske sentrum i kulturhistorien.