Ervervsform, begrep i økonomisk antropologi som brukes til å beskrive ulike økonomiske systemer klassifisert etter dominerende produksjonsform (må ikke forveksles med det marxistiske begrepet produksjonsmåte, som er definert ut fra rådende prinsipper for eiendom). De vanligste ervervsformer er jakt og sanking, hagebruk (svedjebruk med gravestokk og hakke som hovedredskaper), jordbruk (med plog og husdyr), husdyrnomadisme, peasants (egen kategori jordbrukere som bare delvis er integrert i markedsøkonomien), industrisamfunn og postindustrielt samfunn.