Spedbarnsdrap, en praksis som har forekommet i ulike typer samfunn som en form for befolkningskontroll og som en måte å bli av med uønskede barn på. Funksjonshemming, sykdom eller uønsket kjønn hos barnet har vært blant årsakene. Nyfødte er også blitt tatt av dage når de har vært unnfanget i irregulære forhold. I norrøn tid var det vanlig å sette uønskede barn ut til ville dyr eller en annen sikker død. Ofring av førstefødte som det dyrebareste og fremste offer omtales i Bibelen, men er også kjent fra India, Egypt og det gamle Hellas og Roma. De stedene spedbarnsdrap har vært praktisert, har det vært under spesielle omstendigheter og styrt av særlige normer. I våre dager er spedbarnsdrap blitt en sjelden foreteelse.