Romeleåsen er et høydedrag i Skåne, Sverige. Romeleåsen er et lavt åsdrag som løper i nordvest-sørøstlig retning mellom Lund og Ystad. Høyeste punkt er 186 moh. Geologisk er Romeleåsen en horst, bergrunnen er granittisk gneis av prekambrisk alder, den sørligste forekomst av grunnfjellsbergarter i Sverige. Åsen er for en stor del oppdyrket. Et skogkledd parti av åsen er vernet som Häckeberga naturreservat.