Breivikeidet, grend i Tromsø kommune, Troms, ved Ullsfjorden 49 km øst for Tromsø; 44 innbyggere (2018). Breivikeidet har fergeforbindelse på Fv. 91 med Svensby i Lyngen kommune, og herfra fortsetter fylkesveien til Lyngseidet hvorfra fergeforbindelse til E 6 i Olderdalen i Kåfjord kommune. Veiforbindelsen over Breivikeidet gir korteste forbindelse mellom Tromsø og Nord-Troms/Finnmark.